Borçlanma Aracı Bilgileri

Onaylı İhraç belgesi

Sermaye Piyasası Kurulunun 12.01.2023 tarih ve 2/39 sayılı toplantısında İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.'nin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi olumlu karşılanmış olup, 200.000.000- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla) ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanmıştır.

Açıklamaya ilişkin olarak İhraç Belgesi ve Eki'ne ulaşmak için tıklayınız.